Ετικέτα αγημα

Τιμή στους Θερμοπυλομάχους για τα 2.500 χρόνια

Με τον δέοντα τρόπο τιμήσαμε χθες τους Θερμοπυλομάχους οι οποίοι πριν 2.500 χρόνια πολέμησαν εναντίον των Περσών για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι! Την εκδήλωση οργάνωσε το οπλιτικό άγημα Άρες Άναξ συνεχίζοντας μια παράδοση 25 χρόνων. Εκ μέρους της Προναίας…