Κατηγορία Ανθρωπιστικά

Καθώς είναι βασική αρχή μας πως όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να ζουν αξιοπρεπώς, φροντίζουμε συχνά να στηρίζουμε συλλόγους, άπορες οικογένειες, ιματιοθήκες και ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά και ενήλικες.
Για λόγους σεβασμού προς τα άτομα που στηρίζουμε θα ανεβάζουμε μόνο κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες