Μήνας Αύγουστος 2022

Μεγάλη αλυσίδα φιλανθρωπικής βοήθειας – Hellas Helfen (Βοήθεια για την Ελλάδα)

Μια μεγάλη αλυσίδα φιλανθρωπικής βοήθειας ξεκίνησε από την Στουτγγάρδη της Γερμανίας και τον ομογενειακό σύλλογο Hellas Helfen (Βοήθεια για την Ελλάδα) με Πρόεδρο τον κ. Παναγιώτη Φρέρη προκειμένου να την παραλάβουμε ως Προναία Αθηνά και να στηρίξουμε Ελληνικές οικογένειες στο…