Μήνας Ιούνιος 2021

Δωρεά ρουχισμού και παιχνιδιών σε άπορες οικογένειες

Εκ μέρους του πολιτιστικού και ανθρωπιστικού συλλόγου Προναία Αθηνά, η Πρόεδρος του συλλόγου κ. Σοφία Μιχαλοπούλου, στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού μας έργου, δώρισε στο Ε.Μ.Ε.Ι.Σ – Ενωμένο Μέτωπο Ιερού Σκοπού, το οποίο είναι φιλανθρωπικός σύλλογος, ρουχισμό, σχολικά είδη και παιχνίδια…