Μήνας Ιανουάριος 2020

Ενημέρωση για τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Στις 25 Ιανουαρίου που ήταν παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης κατά του 5 G , η πρόεδρος της Προναίας Αθηνάς Σοφία Μιχαλοπούλου βρέθηκε στην Πάτρα, όπου μίλησε για τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τον σωστό τρόπο χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων σε…