Προσφορά σε δημόσιο παιδικό σταθμό

Προσφέραμε παιχνίδια και νηπιακά βιβλία σε έναν δημόσιο παιδικό σταθμό.