Μεγάλη αλυσίδα φιλανθρωπικής βοήθειας – Hellas Helfen (Βοήθεια για την Ελλάδα)

Μια μεγάλη αλυσίδα φιλανθρωπικής βοήθειας ξεκίνησε από την Στουτγγάρδη της Γερμανίας και τον ομογενειακό σύλλογο Hellas Helfen (Βοήθεια για την Ελλάδα) με Πρόεδρο τον κ. Παναγιώτη Φρέρη προκειμένου να την παραλάβουμε ως Προναία Αθηνά και να στηρίξουμε Ελληνικές οικογένειες στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού μας έργου!
Θα θέλαμε για αυτή την μεγάλη προσπάθεια να ευχαριστήσουμε τόσο τον κ. Παναγιώτη Φρέρη και τους συνεργάτες του για την συγκέντρωση των αντικειμένων όσο και τον κ. Αλέξανδρο Χαριτίδη για την μεταφορά τους στην Θεσσαλονίκη, τον κ. Στράτο Σαμνιώτη και τους συνεργάτες του για την μεταφορά τους στην Αθήνα και την συνολική συμβολή του, τον κ. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, τον κ. Ελευθέριο Φαρούκο, τον κ. Αργύρη Μιχαλόπουλο, τον κ. Ιωάννη Ιωαννίδη και τον κ. Νίκο Ξενάκη για την εθελοντική στήριξη τους !
Τα ενδύματα, υποδήματα και φόρμες εργασίας θα δοθούν σε οικογένειες υγειονομικών που βρίσκονται σε αναστολή όσο και σε ελληνικές οικογένειες που χρήζουν βοήθειας. Αν γνωρίζετε τέτοιες οικογένειες ή φιλανθρωπικούς συλλόγους που μπορούν να αξιοποιήσουν τις προσφορές, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.
Η αγάπη μας για τον συνάνθρωπο οφείλει να αποδεικνύεται με πράξεις!