Δωρεά ρουχισμού και παιχνιδιών σε άπορες οικογένειες

Εκ μέρους του πολιτιστικού και ανθρωπιστικού συλλόγου Προναία Αθηνά, η Πρόεδρος του συλλόγου κ. Σοφία Μιχαλοπούλου, στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού μας έργου, δώρισε στο Ε.Μ.Ε.Ι.Σ – Ενωμένο Μέτωπο Ιερού Σκοπού, το οποίο είναι φιλανθρωπικός σύλλογος, ρουχισμό, σχολικά είδη και παιχνίδια για παιδιά και ρουχισμό για ενήλικες σε σύνολο 37 τσαντών προκειμένου να διανεμηθούν σε άπορες οικογένειες. Την παραλαβή έκανε ο Πρόεδρος του Ε.Μ.Ε.Ι.Σ κ. Νίκος Ξενάκης. Με αυτόν τον τρόπο εγκαινιάζουμε την συνεργασία μεταξύ των φορέων μας και ευελπιστούμε στην επίτευξη ωφέλιμων έργων.