Μήνας Ιούνιος 2020

Ακαδημία Εθελοντισμού

Ως Προναία Αθηνά στηρίζουμε την προσπάθεια της Ακαδημίας Εθελοντισμού για προσφορά ψυχολογικής στήριξης σε συνανθρώπους μας που την έχουν ανάγκη, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες. Συγχαίρουμε την Ακαδημία Εθελοντισμού για την πρωτοβουλία!