Μήνας Φεβρουάριος 2019

Κοπή Πίτας Του Συλλόγου

Στις 23 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας του συλλόγου στον πολυχώρο Αίτιον κοντά στην Ακρόπολη και η παρουσίαση των δράσεων σε πολιτιστικό και ανθρωπιστικό επίπεδο. Γνωστοποιήθηκαν οι σκοποί του συλλόγου βάση του καταστατικού του και πέρα από την ομιλία…