Τιμή στους Θερμοπυλομάχους για τα 2.500 χρόνια

Με τον δέοντα τρόπο τιμήσαμε χθες τους Θερμοπυλομάχους οι οποίοι πριν 2.500 χρόνια πολέμησαν εναντίον των Περσών για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι! Την εκδήλωση οργάνωσε το οπλιτικό άγημα Άρες Άναξ συνεχίζοντας μια παράδοση 25 χρόνων. Εκ μέρους της Προναίας Αθηνάς κατέθεσε στεφάνι και απεύθυνε χαιρετισμό η Σοφία Μιχαλοπούλου, τονίζοντας πως κανένας εχθρός δεν είναι ανίκητος αν απέναντι του υπάρχουν άνθρωποι με ελεύθερο πνεύμα, τολμηροί και δυνατοί που λειτουργούν βασισμένοι σε ανώτερα ιδανικά και αξίες!

When clicked, this video is loaded from YouTube servers. See our Πολιτική απορρήτου for details.