Παρουσίαση βιβλίου “Ο Μακεδών Μέγας Αλέξανδρος, Αιώνιος Ηγέτης των Ελλήνων”

Στις 24 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήσαμε την πρώτη παρουσίαση βιβλίου ως Προναία Αθηνά με θέμα “Ο Μακεδών Μέγας Αλέξανδρος, Αιώνιος Ηγέτης των Ελλήνων” της δημοσιογράφου Μαίρης Καρά. Την επιμέλεια του βιβλίου, την έκδοση και παρουσίαση ανέλαβε η πρόεδρος της Προναίας Αθηνάς κ. Σοφία Μιχαλοπούλου. Ενώ στο πάνελ συμμετείχαν ο νομικός κ. Αλέξανδρος Δημήτριος Μιχάκης και ο συγγραφέας κ. Σπυρίδων Λυκούδης. Στο πέρας της εκδήλωσης τραγουδήθηκαν από το σύνολο των παρευρισκομένων τραγούδια για την Μακεδονία.