Έργα

Πολιτιστικά

Στο πλαίσιο της διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ο σύλλογος ΠΡΟΝΑΙΑ ΑΘΗΝΑ έχει προβεί σε ορισμένα έργα προκειμένου να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε την ιστορία μας.

Ανθρωπιστικά

Πιστεύουμε βαθιά πως επίκεντρο της κοινωνίας μας αλλά και όλων των δραστηριοτήτων μας θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος, οπότε στο πλαίσιο της ένδειξης αλληλεγγύης και ανθρωπισμού έχουμε προβεί στις κάτωθι ενέργειες.